Polyfonie intiem

Polyfonie intiem

     Intimate polyphony

Polyfonie voor 2 stemmen

 

Polyphony for 2 voices

 

Het vertrekpunt zijn de Bicinia van Jean De Castro, een verzameling zettingen voor twee stemmen.  Deze worden vergezeld door andere polyfonie voor deze intieme zetting.

 

The starting point are the Bicinia by Jean De Castro, a collection of polyphonic settings for two voices.  These are accompanied by other polyphony for this intimate setting.

PROGRAMMA / PROGRAMME


Inviolata, intacta et casta (De Castro)

Salve regina (De Castro)

Ave maris stella (De Castro)

In tribulationibus

Agnus Dei II

...