Home

Mensurabilis

Middeleeuws ensemble

Medieval ensemble

© Joke Van haver

Tijdens haar verblijf in Cambridge zong Patricia PE Janssen bij The Cantus Singers of Cambridge en het ensemble Cantores. Hier werd regelmatig over het nut (of net het ontbreken ervan) van zingen uit oude notatie gediscussieerd.  Om de meerwaarde ervan aan te tonen, richtte ze Mensurabilis op.  Acht zangers gingen aan de slag met madrigalen uit het Musica Transalpina manuscript en gaven in september 2005 een concert zingend uit de mensurele notatie.

 

During her stay in Cambridge, Patricia PE Janssen joined The Cantus Singers of Cambridge and chamber choir Cantores.  There were regular discussions about the benefits (if any) of singing from early notation.  To clarify its value, she founded Mensurabilis.  Eight singers worked on, and performed in September 2005, madrigals from the Musica Transalpina manuscript, singing from the mensural notation.

 

Terug in België besloot Patricia om Mensurabilis verder te zetten in een kleinere, Belgische bezetting.  Het ensemble focust zich op muziek uit de Middeleeuwen en Vroege Renaissance.  Met zang, blokfluit en harp worden klanken uit het verleden weer tot klinken gebracht.  Waar mogelijk vertrekken de dames uit de originele bronnen.

 

Back in Belgium Patricia continued Mensurabilis with a smaller, Belgian cast. The group focuses on Medieval and early Renaissance music.  With chant, recorder and harp they revive sounds from a distant past.  Wherever possible, the ladies start from the original sources.

 

Mensurabilis verwijst naar het 13e eeuwse tractaat  Ars cantus mensurabilis van Franco van Keulen.  In plaats van de gebruikelijke theoretische teksten met metafysische speculaties, stelde hij een praktische gids voor muzikanten samen.  Zijn belangrijkste bijdrage was de innovatie van de ritmische notatie, waardoor die niet langer contextgebonden was.

 

Mensurabilis refers to the 13th century treaty Ars cantus mensurabilis from Franco of Cologne.  Instead of the usual theoretical approach including metaphysical speculations, he collated a practical guide for musicians.  His most important contribution was the innovative change in the notation of rhythm, which ensured it was no longer bound by its context.

PROJECTEN  /  PROJECTS

Mensurabilis

Middeleeuws ensemble

 

     Medieval ensemble

 

 

Mensurabilis brengt klanken uit het Middeleeuwse verleden weer tot klinken.

 

     Mensurabilis revives sounds

     from the medieval past.

 

Patricia PE Janssen

(artistieke leiding)

 

 

Jan Davidtsstraat 20

3210 Linden (Belgium)

 

 

info@mensurabilis.com

 

 

+32 496 69 71 05

Copyright © Mensurabilis